דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל שהצטרפו לטכניון לאחרונה

פרופ' עזרי טרזיפרופ' עזרי טרזי, חבר סגל חדש בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים Continue Reading פרופ' עזרי טרזי
ד"ר רות פרץד"ר רות פרץ, חברת סגל חדשה בדרגת מרצה, צוות בתי חולים מסלול רגיל, בפקולטה לרפואה Continue Reading ד"ר רות פרץ
ד"ר דני ברויטמןד"ר דני ברויטמן, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים Continue Reading ד"ר דני ברויטמן
ד"ר רון רוזנטלד"ר רון רוזנטל, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למתמטיקה Continue Reading ד"ר רון רוזנטל
ד"ר דוד איזנברגדוד איזנברג, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לכימיה Continue Reading ד"ר דוד איזנברג