דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל שהצטרפו לטכניון לאחרונה

ד"ר דני ברויטמןד"ר דני ברויטמן, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים Continue Reading ד"ר דני ברויטמן
ד"ר דן גרברד"ר דן גרבר, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול Continue Reading ד"ר דן גרבר
ד"ר תמר סגל-פרץד"ר תמר סגל-פרץ, חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכירה בפקולטה להנדסה כימית, זוכת מלגת עזריאלי Continue Reading ד"ר תמר סגל-פרץ
ד"ר דן מייקלסד"ר דן מייקלס, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל Continue Reading ד"ר דן מייקלס
פרופ' אייל גוטליבפרופ' אייל גוטליב, חבר סגל חדש בפקולטה לרפואה Continue Reading פרופ' אייל גוטליב