דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ח

ד"ר יצחק כהןד"ר יצחק כהן הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול Continue Reading ד"ר יצחק כהן
ד"ר גרהם דה-רויטרד"ר גרהם דה-רויטר הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לכימיה Continue Reading ד"ר גרהם דה-רויטר
ד"ר עומר יחזקאליד"ר עומר יחזקאלי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון Continue Reading ד"ר עומר יחזקאלי
ד"ר אורי שליטד"ר אורי שליט הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול Continue Reading ד"ר אורי שליט
ד"ר איתי איילד"ר איתי אייל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת חשמל Continue Reading ד"ר איתי אייל