דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל שהצטרפו לטכניון לאחרונה

פרופ"ח ארכ' אהרון שפרכרארכ' אהרון שפרכר, חבר סגל חדש בדרגת פרופ"ח בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים Continue Reading פרופ"ח ארכ' אהרון שפרכר
ד"ר יואב שכטמןד"ר יואב שכטמן, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה ביורפואית Continue Reading ד"ר יואב שכטמן
פרופ"ח ארי טרנרפרופ"ח ארי טרנר, חבר סגל חדש בפקולטה לפיסיקה Continue Reading פרופ"ח ארי טרנר
ד"ר עומר בוברובסקיד"ר עומר בוברובסקי, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת חשמל Continue Reading ד"ר עומר בוברובסקי
פרופ"ח ענת לויןפרופ"ח ענת לוין, חברת סגל חדשה בפקולטה להנדסת חשמל Continue Reading פרופ"ח ענת לוין