דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ח

ד"ר איתי איילד"ר איתי אייל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת חשמל Continue Reading ד"ר איתי אייל
ד"ר עפרה עמירד"ר עפרה עמיר הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול Continue Reading ד"ר עפרה עמיר
ד"ר אורי שליטד"ר אורי שליט הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול Continue Reading ד"ר אורי שליט
ד"ר זהבית כהןד"ר זהבית כהן הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה Continue Reading ד"ר זהבית כהן
ד"ר עומר יחזקאליד"ר עומר יחזקאלי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון Continue Reading ד"ר עומר יחזקאלי