דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

זוכי פרס ינאי לשנה"ל תשע"ז

פרופ"מ רם בנדפרופ"מ רם בנד, הפקולטה למתמטיקה Continue Reading פרופ"מ רם בנד
פרופ"מ מחמוד ג'באריןפרופ"מ מחמוד ג'בארין, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית Continue Reading פרופ"מ מחמוד ג'בארין
פרופ"ח גיל אלכסנדרוביץ'פרופ"ח גיל אלכסנדרוביץ', הפקולטה לכימיה Continue Reading פרופ"ח גיל אלכסנדרוביץ'
פרופ"ח ג'וזואה שניטמןפרופ"ח ג'וזואה שניטמן, הפקולטה להנדסה ביורפואית Continue Reading פרופ"ח ג'וזואה שניטמן
פרופ' מיכאל אלעדפרופ' מיכאל אלעד, הפקולטה למדעי המחשב Continue Reading פרופ' מיכאל אלעד