סגל אקדמי

חוזרים

טפסים
שם הטופס קובץ Word קובץ PDF
בקשה לאישור נסיעת השתלמות doc icon PDF icon
בקשה לאישור שבתון, פטור מהוראה (פטמ"ה) doc icon PDF icon
בקשה לאישור  שבתון לרופאים doc icon PDF icon
דיווח לחוזרים משבתון doc icon PDF icon
קורות חיים – רזומה doc icon PDF icon
 קורות חיים רופאים – רזומה doc icon PDF icon
סילוק התחייבויות לחבר סגל מסיים doc icon PDF icon
סילוק התחייבויות לצוות בית-חולים doc icon PDF icon
תעסוקת חוץ doc icon PDF icon
דוח התקדמות 3 שנים doc icon PDF icon

לבקשת חל"ת יש לפנות בכתב באמצעות הדיקן

אישורים הניתנים בלשכת הסגל

  • אישור עבודה לחבר סגל פעיל
  • אישור עבודה לחבר סגל פעיל כולל היקף משרה
  • אישור שהיה בשבתון/חל"ת
  • אישור שהיה בשבתון/חל"ת (English)
  • אישור עבודה לחבר סגל פעיל (דרוש בד"כ לויזה) (English)