סגל נלווה

קרן קשרי מדע לדוקטורנטים

קרן קשרי מדע לעמיתי הוראה (בעלי הצהרה)

אישורים הניתנים בלשכת הסגל

  • אישור לנספח עם היקף (דרוש בד"כ לותק)
  • אישור לנספח ללא היקף (דרוש בד"כ לביטוח לאומי)
  • אישור עבודה לנספח – בשפה אנגלית

(אישור זה מתייחס לתקופת מינוי שבתוקף, או שתמציאו התחייבות למינוי בסמסטר הבא בחתימת דיקן או מ"מ).

חוזרים