ארכ' רות ליברטי-שלו

ארכ' רות ליברטי- שלו, חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכירה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים