ד"ר אילן ברוכים

ד"ר אילן ברוכים, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר, צוות בתי חולים מסלול רגיל, בפקולטה לרפואה