ד"ר דני ברויטמן

ד"ר דני ברויטמן, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

Dr. Dani Broitman

Dani Broitman is a new Assistant Professor in the Faculty of Architecture and Town Planning