ד"ר רון רוזנטל

ד"ר רון רוזנטל, חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למתמטיקה