פרופ"ח גיל אלכסנדרוביץ'

פרופ"ח גיל אלכסנדרוביץ', הפקולטה לכימיה