פרופ' מיכאל אלעד

פרופ' מיכאל אלעד, הפקולטה למדעי המחשב