פרופ"ח ג'וזואה שניטמן

פרופ"ח ג'וזואה שניטמן, הפקולטה להנדסה ביורפואית

Assoc.Prof. Josue Sznitman

Associate Professor Josue Sznitman, Faculty of Biomedical Engineering