פרופ"ח ג'וזואה שניטמן

פרופ"ח ג'וזואה שניטמן, הפקולטה להנדסה ביורפואית