דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ד"ר שמרית שטרןד"ר שמרית שטרן הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר שמרית שטרן
ד"ר דני איתןד"ר דני איתן הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר דני איתן
ד"ר אביטל בינה-פולקד"ר אביטל בינה-פולק הינה חברת סגל חדש בדרגת עמית הוראה בכיר בפקולטה ללימודים הומניסטיים להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אביטל בינה-פולק
ד"ר יאיר גולדברגד"ריאיר גולדברג הינו חבר סגל חדש פרופסור חבר בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר יאיר גולדברג
ד"ר עילם ילוןד"ר עילם ילון הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת חשמל להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר עילם ילון