דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ח

ד"ר אנריקה קחומוביץ'ד"ר אנריקה קחומוביץ' הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לפיסיקה Continue Reading ד"ר אנריקה קחומוביץ'
ד"ר אורי שליטד"ר אורי שליט הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול Continue Reading ד"ר אורי שליט
ד"ר שחר יצחקיד"ר שחר יצחקי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב Continue Reading ד"ר שחר יצחקי
ד"ר גרהם דה-רויטרד"ר גרהם דה-רויטר הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לכימיה Continue Reading ד"ר גרהם דה-רויטר
ד"ר אוקסנה סטלנובד"ר אוקסנה סטלנוב הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל Continue Reading ד"ר אוקסנה סטלנוב