דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ד"ר אורי הוכוולדד"ר אורי הוכוולד הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה קליני בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אורי הוכוולד
ד"ר שמרית שטרןד"ר שמרית שטרן הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר שמרית שטרן
ארכ' צבי קורןארכ' צבי קורן הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים להמשיך לקרוא Continue Reading ארכ' צבי קורן
ד"ר גלה ידגרד"ר גלה ידגר הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר גלה ידגר
ד"ר אביטל בינה-פולקד"ר אביטל בינה-פולק הינה חברת סגל חדש בדרגת עמית הוראה בכיר בפקולטה ללימודים הומניסטיים להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אביטל בינה-פולק