דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ח

ד"ר גרהם דה-רויטרד"ר גרהם דה-רויטר הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לכימיה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר גרהם דה-רויטר
ד"ר איתי איילד"ר איתי אייל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת חשמל להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר איתי אייל
ד"ר אנריקה קחומוביץ'ד"ר אנריקה קחומוביץ' הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לפיסיקה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אנריקה קחומוביץ'
ד"ר עומר יחזקאליד"ר עומר יחזקאלי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר עומר יחזקאלי
ד"ר שחר יצחקיד"ר שחר יצחקי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר שחר יצחקי