דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ארכ' שני ברטארכ' שני ברט הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים להמשיך לקרוא Continue Reading ארכ' שני ברט
ד"ר רון רוטבלוםד"ר רון רוטבלום הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר רון רוטבלום
ד"ר גלה ידגרד"ר גלה ידגר הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר גלה ידגר
ד"ר דני איתןד"ר דני איתן הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר דני איתן
ד"ר שמרית שטרןד"ר שמרית שטרן הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר שמרית שטרן