דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ח

ד"ר אלעד קורןד"ר אלעד קורן הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדע והנדסה של חומרים להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אלעד קורן
ד"ר אוקסנה סטלנובד"ר אוקסנה סטלנוב הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אוקסנה סטלנוב
ד"ר עפרה עמירד"ר עפרה עמיר הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר עפרה עמיר
ד"ר עומר יחזקאליד"ר עומר יחזקאלי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר עומר יחזקאלי
ד"ר דניאל סודריד"ר דניאל סודרי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת חשמל להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר דניאל סודרי