דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ד"ר אייזן אפריםד"ר אייזן אפרים הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה קליני בכיר בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אייזן אפרים
ד"ר שי שטרןד"ר שי שטרן הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לביולוגיה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר שי שטרן
ד"ר יהונדב בקנשטייןד"ר יהונדב בקנשטיין הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדע והנדסה של חומרים להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר יהונדב בקנשטיין
ד"ר נירה בק-רזיד"ר נירה בק-רזי הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה מחנך קליני בכיר בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר נירה בק-רזי
ד"ר יאיר גולדברגד"ריאיר גולדברג הינו חבר סגל חדש פרופסור חבר בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר יאיר גולדברג