דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ד"ר פאדי קיזלד"ר פאדי קיזל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר פאדי קיזל
ד"ר סברינה ספטריד"ר סברינה ספטרי הינה חברת סגל חדשה בדרגת פרופסור-חבר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר סברינה ספטרי
ד"ר ארז נדירד"ר ארז נדיר הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה קליני בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר ארז נדיר
ד"ר אורי רוטנשטרייךד"ר אורי רוטנשטרייך הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה TCE להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אורי רוטנשטרייך
ד"ר עמית צייזלד"ר עמית צייזל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר עמית צייזל