דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ד"ר סברינה ספטריד"ר סברינה ספטרי הינה חברת סגל חדשה בדרגת פרופסור-חבר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר סברינה ספטרי
ד"ר עמית צייזלד"ר עמית צייזל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר עמית צייזל
ד"ר שמרית שטרןד"ר שמרית שטרן הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר שמרית שטרן
ד"ר אמיל ישראלד"ר אמיל ישראל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אמיל ישראל
ד"ר יניב אדריד"ר יניב אדרי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר יניב אדרי