דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ד"ר אביטל בינה-פולקד"ר אביטל בינה-פולק הינה חברת סגל חדש בדרגת עמית הוראה בכיר בפקולטה ללימודים הומניסטיים להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אביטל בינה-פולק
ד"ר רון רוטבלוםד"ר רון רוטבלום הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר רון רוטבלום
ד"ר אייזן אפריםד"ר אייזן אפרים הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה קליני בכיר בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אייזן אפרים
ד"ר עמית צייזלד"ר עמית צייזל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר עמית צייזל
ד"ר יאיר גולדברגד"ריאיר גולדברג הינו חבר סגל חדש פרופסור חבר בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר יאיר גולדברג