דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ד"ר לימור פרייפלדד"ר לימור פרייפלד הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה ביו-רפואית להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר לימור פרייפלד
ד"ר אורי הוכוולדד"ר אורי הוכוולד הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה קליני בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אורי הוכוולד
ד"ר אייזן אפריםד"ר אייזן אפרים הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה קליני בכיר בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אייזן אפרים
ד"ר עמית צייזלד"ר עמית צייזל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר עמית צייזל
ד"ר אביטל בינה-פולקד"ר אביטל בינה-פולק הינה חברת סגל חדש בדרגת עמית הוראה בכיר בפקולטה ללימודים הומניסטיים להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אביטל בינה-פולק