דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ח

ד"ר שי הכהן ג'ורג'יד"ר שי הכהן ג'ורג'י הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לפיסיקה Continue Reading ד"ר שי הכהן ג'ורג'י
ד"ר אלעד קורןד"ר אלעד קורן הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדע והנדסה של חומרים Continue Reading ד"ר אלעד קורן
ד"ר שחר יצחקיד"ר שחר יצחקי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב Continue Reading ד"ר שחר יצחקי
ד"ר אוקסנה סטלנובד"ר אוקסנה סטלנוב הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל Continue Reading ד"ר אוקסנה סטלנוב
ד"ר טלי פינסקיד"ר טלי פינסקי הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למתמטיקה Continue Reading ד"ר טלי פינסקי