דף-הבית

המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים (מנל"א) אחראי על מכלול ההיבטים האקדמיים והמינהליים הנוגעים לסגל האקדמי בטכניון כולל חברי הסגל הבכיר, הנלווים והאורחים. היבטים אלו מטופלים ע"י הצוותים בלשכות המנל"א והסגל האקדמי.

חברי סגל חדשים לשנה"ל תשע"ט

ד"ר רון רוטבלוםד"ר רון רוטבלום הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר רון רוטבלום
ד"ר ארז נדירד"ר ארז נדיר הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה קליני בפקולטה לרפואה להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר ארז נדיר
ד"ר שמרית שטרןד"ר שמרית שטרן הינה חברת סגל חדשה בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר שמרית שטרן
ד"ר אמיל ישראלד"ר אמיל ישראל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר אמיל ישראל
ד"ר דניאל סודריד"ר דניאל סודרי הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת חשמל להמשיך לקרוא Continue Reading ד"ר דניאל סודרי