משרות לחברי סגל

הטכניון נמצא בתהליך גיוס חברי סגל רחב היקף, שמטרתו לקלוט כ-30 חברי סגל מעולים בכל שנה.
חשיבות מיוחדת ניתנת לגיוס בתחומי ההנדסה המסורתיים, כגון הנדסה אזרחית, הנדסת מכונות והנדסה אווירונאוטית.
הטכניון מעוניין לקלוט חברי סגל איכותיים גם בתחומי הנדסת חשמל ומדע ההנדסה של מחשבים. גיוס חברי סגל מצטיינים בכל שאר התחומים נמשך אף הוא.

הגשת מועמדות למשרה בטכניון (סיכום)
קליטת חברי סגל בטכניון

הפקולטות הבאות פרסמו קולות קוראים למועמדים, או הנחיות להגשת מועמדות:
ארכיטקטורה ובינוי ערים
ביולוגיה
הנדסת אווירונוטיקה וחלל
הנדסה אזרחית
מדע והנדסה של חומרים
מדעי המחשב
מתמטיקה

בשאר הפקולטות יש לפנות לדיקנים.

גיוס חברי-סגל חדשים בטכניון (וובינרים):