משתלמים לבתר-דוקטורט בטכניון

טפסים
שם הטופס Word PDF
הודעה על התחלת השתלמות  word icon pdf icon
הזמנה להשתלמות word icon pdf icon
המשך השתלמות  word icon pdf icon
תוספת למלגת השתלמות  word icon pdf icon
הודעה על סיום השתלמות  word icon pdf icon
הזמנה להשתלמות – לועדת מלגות word icon pdf icon
טופס שינוי תקציבי word icon pdf icon
בקשה למעונות word icon pdf icon
פתיחת חשבון בנק word icon pdf icon
טופס נסיעות word icon pdf icon
טופס בקשה למלגת ות"ת למשתלמי פוסט דוקטורט מסין והודו 2015/16 pdf icon

 

חוזרים
שם החוזר Word PDF
תקנון משתלמים לבתר-דוקטורט word icon pdf icon
 ביטוח רפואי word icon pdf icon

מלגת צוקרמן

 

רשימת פוסט דוקטורנטים

קישור לאתר ליידי דיוויס

British Council Funding Opportunities (מסמך באנגלית)