סגל אקדמי

קישור לתקנות האקדמיות באתר מזכירות הסנט

טפסים
שם הטופס קובץ Word קובץ PDF
בקשה לאישור נסיעת השתלמות doc icon PDF icon
דיווח לחוזרים משבתון doc icon PDF icon
פורמט לכתיבת קורות חיים ינואר 2018 doc icon PDF icon
פורמט לכתיבת קורות חיים רופאים ינואר 2018 doc icon PDF icon
סילוק התחייבויות לחבר סגל מסיים doc icon PDF icon
סילוק התחייבויות לצוות בית-חולים doc icon PDF icon
תעסוקת חוץ doc icon PDF icon
הערכה עצמית הארכת מינוי לאחר 3 שנים doc icon PDF icon
הערכה עצמית בדיקה שגרתית doc icon PDF icon
אישורים הניתנים בלשכת הסגל