סגל נלווה

אישורים הניתנים בלשכת הסגל
  • אישור לנספח עם היקף (דרוש בד"כ לותק)
  • אישור לנספח ללא היקף (דרוש בד"כ לביטוח לאומי)
  • אישור עבודה לנספח – בשפה אנגלית

[אישור זה מתייחס לתקופת מינוי שבתוקף, או שיש להמציא התחייבות למינוי בסמסטר הבא בחתימת דיקן או מ"מ]

לצורך קבלת האישורים יש לפנות ללשכת הסגל האקדמי:

גב' אנה דובינסקי (אישורים לסגל נלווה ואישורי עבודה) annad@technion.ac.il