משרות לחברי סגל

הטכניון נמצא בתהליך גיוס חברי סגל רחב היקף, שמטרתו לקלוט כ-30 חברי סגל מעולים בכל שנה.

יתרה מזאת, חשיבות מיוחדת ניתנת לגיוס בתחומי ההנדסה המסורתיים, כגון, הנדסה אזרחית, מכונות ואווירונאוטית.

כמו כן, המוסד מעוניין לקלוט חברי סגל איכותיים גם בתחומי הנדסת חשמל ומדע ההנדסה של מחשבים.

חוץ מזה, גיוס חברי סגל מצטיינים בכל שאר התחומים נמשך אף הוא.

הגשת מועמדות למשרה בטכניון (סיכום)

קליטת חברי סגל בטכניון

הפקולטות הבאות פרסמו קולות קוראים למועמדים, או הנחיות להגשת מועמדות:

ארכיטקטורה ובינוי ערים

ביולוגיה

הנדסת אווירונוטיקה וחלל

הנדסה אזרחית וסביבתית

הנדסת תעשייה וניהול

הנדסת חשמל

הנדסה כימית

מדע והנדסה של חומרים

מדעי המחשב

מתמטיקה

פיסיקה

רפואה

בשאר הפקולטות יש לפנות לדיקנים.

גיוס חברי-סגל חדשים בטכניון (וובינרים):