לשכת המנל"א

פרופ' חגית עטיה, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

עטיה חגית
טל: 972-4-8292594
פקס: 972-4-8292424 ; 972-4-8292400
דוא"ל: manla@technion.ac.il

אתר הנהלה
אתר מדעי

פרופ' אבי אוסטפלד, סגן המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים

טל: 972-4-8292782
נייד: 972-50-7726139
דוא"ל: ostfeld@technion.ac.il

אתר מדעי

צוות לשכת המנל"א

ראש הלשכה, מיכל מאיר

טל: 972-4-8292594
פקס: 972-4-8292424
דוא"ל: evpaa.officehead@technion.ac.il

מזכירת הלשכה, פנינה אילוז

טל: 972-4-8292594
פקס: 972-4-8292424
דוא"ל: ipnina@dp.technion.ac.il