ארכ' צבי קורן

ארכ' צבי קורן הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים