ארכ' שני ברט

ארכ' שני ברט הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים