ד"ר אורי רוטנשטרייך

ד"ר אורי רוטנשטרייך הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה TCE