ד"ר אמיל ישראל

ד"ר אמיל ישראל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים