ד"ר גלה ידגר

ד"ר גלה ידגר הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב