ד"ר עמית צייזל

ד"ר עמית צייזל הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון