ד"ר ענבל טלגם-כהן

ד"ר ענבל טלגם-כהן הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה למדעי המחשב