ד"ר שירלי אברג'יל

ד"ר שירלי אברג'יל הינה חברת סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה לחינוך מדע וטכנולוגיה