ד"ר שלומי לויפר

ד"ר שלומי לוייפר הינו חבר סגל חדש בדרגת מרצה בכיר בפקולטה להנדסה תעשייה וניהול