משתלמים לבתר-דוקטורט בחו"ל

מלגות לשכת המנל'א

מלגות חיצוניות בהגשת לשכת המנל'א

מלגת ות"ת למצטיינים בתחום מדעי הנותנים

מלגת רוטשילד

מלגת ות"ת לבני החברה הערבית

מלגת ות"ת לנשים

מלגת צוקרמן

מלגת קולמן-כהן

Lyon Sachs-Toronto

מלגת MIT

מלגות חיצוניות

מלגת EIT

מלגת פסיכומטריקה

מלגת פולברייט

מלגת השתלמות בסינגפור

השתלמות בבית החולים לילדים "סינסנטי"

השתלמות במכון ICFO, ברצלונה

השתלמות בגרמניה – DAAD

משרד החוץ – מלגות לישראלים ללימודים אקדמיים בחו"ל

AISEF-השתלמות באוסטרליה

קרן VZV

Post Word abroad-Marie Curie Program

The Company of Biologists-travelling fellowship

Division of Mathematical Sciences

המכון הלאומי לפסיכוביולוגיה בישראל

BARD US-ISRAEL

Minerva

Breast Cancer Foundation

The British Council

(European Molecular Biology Laboratory (EMBL

אתר ויצמן למלגות בחו"ל

The Branco Weiss Fellowship – Society in science

NS-national Multiple Sclerosis Society

הקרן הלאומית למדע

הקרן לבריאות הסביבה

המכון הצרפתי

השתלמות באירופה דרך פרוייקט EMAIL III

Masaryk University

נשים במדע – וייצמן

מלגת שמידט

Jacobs Technion-Cornell Institute

heinrich heine university düsseldorf

המשרד לקידום נשים באקדמיה – אוניברסיטת בן גוריון

השתלמות ב USCD