מלגות ופרסים

פרסים טכניוניים באחריות לשכת מנל"א

פרסי הצטיינות: טאוב/סיידן/קופר/ שרמן דיאן
פרס ינאי למצוינות בחינוך אקדמי
פרס ינאי ליחידה אקדמית
סדרת הרצאות על שם פולק

פרסים חיצוניים בהגשת לשכת המנל"א

פרס Krill להצטיינות במחקר אקדמי
האקדמיה הצעירה למדעים
מלגות קרן עזריאלי
מלגות צוקרמן
מלגות מעוף
מלגות אלון
פרס טבע
Japan Prize

פרסים אחרים

פרס סאקלר הבינלאומי על שם ריימונד ובברלי סאקלר בביופיזיקה
פרס ריימונד ובברלי סאקלר למדעים הפיזיקליים בכימיה
פרס מפעל הפייס למדעים ומחקר על שם מיכאל לנדאו
פרס ישראל
פרס א.מ.ת
פרס דן דוד
פרס בלזן